Podsećamo studente koji pripremaju ispit iz Organizovanog kriminaliteta, da pored knjige obavezno konsultuju i odgovarajuće odredbe Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku koji se odnose na krivična dela organizovanog kriminalnog udruživanja i procesnih uslova da se neko delo smatra iz ove oblasti.

Prof. dr Milo Bošković