Ispitni rokovi (spec)

Raspored polaganja ispita za sve smjerove u vanrednom (septembarskom) ispitnom roku 2020/21. godine

NAPOMENA: Prijava ispita za septembarsi ispitni rok počela je 23.08.2021. i traje do 01.09.2021. Ispite nije moguće prijaviti elektronskim putem niti na dan polaganja ispita.

Prilozi:
Download datoteke (PSS ISPITI septembar 2021.xls)RASPORED ISPITA - svi smjerovi[ ]23 Kb

Raspored polaganja ispita za sve smjerove u popravnom (julskom) ispitnom roku 2020/21. godine

NAPOMENA: Prijava ispita za julski ispitni rok počela je 21.06.2021. i traje do 03.07.2021. Ispite nije moguće prijaviti elektronskim putem niti na dan polaganja ispita.

Prilozi:
Download datoteke (Raspored ispita - PSS - JUL 2021.xls)RASPORED ISPITA - svi smjerovi[ ]23 Kb

Raspored polaganja ispita za sve smjerove u redovnom (junskom) ispitnom roku 2020/21. godine

Prilozi:
Download datoteke (Raspored ispita - PSS - JUN 2021.xls)RASPORED ISPITA - svi smjerovi[ ]23 Kb

Raspored polaganja ispita za sve smjerove u popravnom (februarskom) ispitnom roku 2020/21. godine

Prilozi:
Download datoteke (Raspored ispita - PSS - FEBRUAR 2021.xls)RASPORED ISPITA - svi smjerovi[ ]28 Kb

Raspored polaganja ispita za sve smjerove u redovnom (januarskom) ispitnom roku 2020/21. godine

Prilozi:
Download datoteke (Raspored ispita - PSS - JANUAR 2021.xls)RASPORED ISPITA - svi smjerovi[ ]28 Kb

Raspored polaganja ispita za sve smjerove u vanrednom (septembarskom) ispitnom roku 2019/20. godine

Prilozi:
Download datoteke (PSS ISPITI septembar 2020.xls)RASPORED ISPITA - svi smjerovi[ ]23 Kb

Raspored polaganja ispita za sve smjerove u popravnom (julskom) ispitnom roku 2019/20. godine

Prilozi:
Download datoteke (Raspored ispita - PSS - JUL 2020.xls)RASPORED ISPITA - svi smjerovi[ ]23 Kb

Raspored polaganja ispita za sve smjerove u redovnom (junskom) ispitnom roku 2019/20. godine

Prilozi:
Download datoteke (Raspored ispita - PSS - JUN 2020.xls)RASPORED ISPITA - svi smjerovi[ ]29 Kb

Raspored polaganja ispita u februarskom (popravnom) ispitnom roku 2019/20. godine

Prilozi:
Download datoteke (PSS ISPITI - februar 2020.xls)RASPORED ISPITA - svi smjerovi[ ]22 Kb

Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku 2019/20. godine

Prilozi:
Download datoteke (PSS ISPITI - januar 2020-ZA SAJT.xls)RASPORED ISPITA - svi smjerovi[ ]22 Kb

Raspored polaganja ispita u vanrednom (septembarskom) ispitnom roku 2018/19. godine

Prilozi:
Download datoteke (PSS ISPITI septembar 2019.xls)RASPORED ISPITA - svi smjerovi[ ]23 Kb