Raspored nastave

RASPORED IV NEDJELJA

OSNOVNE STUDIJE  2014/15 - II NEDJELJA NASTAVE

I NEDJELJA NASTAVE

O B A V J E Š T E NJE

U organizaciji Delegacije EU u Crnoj Gori, u srijedu-16.aprila 2014.godine, u vremenu od 10:30-12:00 h, u prostorijama Univerziteta“Mediteran“ u Baru, gospodin Alberto Kammarata, šef sektora za politiku, evropske integracije i privredu Delagacije EU u Crnoj Gori, održaće predavanje na temu“Profesionalno osposobljavanje i mobilnost mladih-praksa EU“.

Učesnici: profesori i studenti Univerziteta „Mediteran“, Fakulteta za poslovni menadžment-Bar i Biotehničkog fakulteta.

Moderator: Eko Centar“Delfin“ iz Kotora, uz pokroviteljstvo RTCG, Delegacije EU u Crnoj Gori i Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.

Pozivamo studente da prisustvuju ovom predavanju, jer je to u vašem interesu.

UPRAVA FAKULTETA