Kolokvijum iz predmeta Granična bezbjednost održaće se 6.12.2022. sa početkom u 11.30 časova. Kolokvijumom će biti obuhvaćena prva 22 pitanja sa liste ispitnih pitanja, odnosno gradivo zaključno sa 28. stranom iz predmetnog udžbenika.

Studenti koji budu položili kolokvijum biće oslobođeni tog dijela gradiva na ispitu.

PREDMETNI PROFESOR