1. OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA JE, SHODNO AKADEMSKOM KALENDARU NASTAVNIH AKTIVNOSTI, TERMIN ZA UPIS STUDENATA U NAREDNU GODINU STUDIJA, ODNOSNO UPIS II (DRUGE) I III (TREĆE) GODINE STUDIJA OD 23.09.2019. DO 28.09.2019. godine.

2. POČETAK STUDIJSKE 2019/2020. GODINE JE U PETAK 27.09.2019, A ZAVRŠETAK NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU: 21.12.2019. godine.

Napomena: Tačan raspored nastave za sve godine i studijske programe će blagovremeno biti objavljen na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

UPRAVA FAKULTETA