Materijal za studente

Materijal za studente za sve smjerove i godine /Ispitna pitanja, pitanja za kolokvijum, teme za seminarske radove/ - ljetnji semestar 2016/17

Prilozi:
Download datoteke (Bankarstvo 25.03.ppt)BANKARSTVO - predavanje 25.03.2017. (PPoint prezentacija)[ ]1307 Kb
Download datoteke (EJ2 pitanja za usmeni Bar.doc)ENGLESKI JEZIK 2 (svi smjerovi) - materijal za usmeni dio ispita[ ]21 Kb
Download datoteke (EJ4 pitanja za usmeni Bar.doc)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - materijal za usmeni dio ispita[ ]21 Kb
Download datoteke (Engleski 2.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe[ ]2072 Kb
Download datoteke (Engleski 4.pdf)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe[ ]2027 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja iz predmeta CARINE I CARINSKO POSLOVANJE (2).doc)Carine i carinsko poslovanje - ISPITNA PITANJA[ ]42 Kb
Download datoteke (Pametne kartice - koliko smo sigurni 2.pdf)ZAŠTITA IS I PODATAKA - PPoint prezentacija, za pripremu ispita[ ]2016 Kb
Download datoteke (Pitanja za kolokvijum OIS-Bar (1).pdf)Pitanja za kolokvijum - Osnovi informacionih sistema. [ ]216 Kb
Download datoteke (Pravila citiranja.doc)PRAVILA CITIRANJA - Prof. dr Ljiljana Dapcevic Markovic[ ]32 Kb
Download datoteke (Pravo privatne bez. - ispitna pitanja.doc)Pravo privatne bezbjednosti - ISPITNA PITANJA[ ]35 Kb
Download datoteke (PSIHOLOGIJA MARKETINGA - pitanja za I kolokvijum.doc)Psihologija marketinga - PITANJA ZA I KOLOKVIJUM[ ]53 Kb
Download datoteke (SISTEM ZASTITE LICNOSTI I OBJEKATA-ispitna pitanja (1).doc)Sistem zaštite licnosti i objekata - ISPITNA PITANJA[ ]27 Kb
Download datoteke (SISTEM ZASTITE LICNOSTI I OBJEKATA-teme za sem radove.doc)Sistem zaštite licnosti i objekata - TEME ZA SEMINARSKE RADOVE[ ]20 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711470.jpg)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (1 str)[ ]472 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711471.jpg)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (2 str)[ ]697 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711472.jpg)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (3 str)[ ]628 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711480.jpg)ENGLESKI JEZIK 4 (svi smjerovi) - I materijal za vježbe (4 str) [ ]445 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711490.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - I materijal za vježbe (1 str)[ ]553 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711491.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - I materijal za vježbe (2 str)[ ]782 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017031711492.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - I materijal za vježbe (3 str)[ ]516 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017050510101.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - III materijal za vježbe (1 str)[ ]533 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017050510110.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - III materijal za vježbe (2 str)[ ]389 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017050510120.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - III materijal za vježbe (3 str)[ ]897 Kb
Download datoteke (SKMBT_C28017050510121.jpg)ENGLESKI JEZIK 2 (oba smjera) - III materijal za vježbe (4 str)[ ]700 Kb
Download datoteke (spisak pitanja OIS Bar ispit.pdf)OSNOVI IS I TEHNOLOGIJA - pitanja za ispit[ ]230 Kb
Download datoteke (Spisak pitanja ZIS-Bar ispit 2017.pdf)ZAŠTITA IS I PODATAKA - ispitna pitanja[ ]547 Kb
Download datoteke (Spisak pitanja ZIS-Bar.pdf)Zastita informacionih sistema - pitanja za kolokvijum.[ ]446 Kb
Download datoteke (Teme za seminarske radove iz CARINA I CARINSKOG POSLOVANJA (1).doc)Carine i carinsko poslovanje - TEME ZA SEMINARSKE RADOVE[ ]25 Kb
Download datoteke (teme za seminarske radove-pravo privatne bezbednosti.doc)Pravo privatne bezbjednosti - TEME ZA SEMINARSKE RADOVE[ ]22 Kb
Download datoteke (Uputstvo za izradu sem. rada (1).doc)UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA - Prof. dr Ljiljana Dapcevic Markovic[ ]28 Kb

Materijal za studente (informacione liste, prezentacije, ispitna pitanja, pitanja za pripremu kolokvijuma) - zimski semestar 2016/17

Prilozi:
Download datoteke (1.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - materijal za vježbe (1 str)[ ]598 Kb
Download datoteke (2.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - materijal za vježbe (2 str)[ ]852 Kb
Download datoteke (3.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - materijal za vježbe (3 str)[ ]609 Kb
Download datoteke (EKONOMIKA PREDUZECA - pitanja za I kol 2016-17.doc)EKONOMIKA PREDUZECA - pitanja za I kolokvijum[ ]31 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 1 - informaciona lista 2016-17.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - informaciona lista [ ]47 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 3 - informaciona lista 2016-17.doc)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - informaciona lista [ ]47 Kb
Download datoteke (EP - kolokvijum II.doc)EKONOMIKA PREDUZECA - ii kolokvijum - pitanja[ ]28 Kb
Download datoteke (FPM EJ3 pitanja za usmeni jan 17.doc)ENGLESKI JEZIK 3 (oba smjera) - pitanja za usmeni dio ispita[ ]20 Kb
Download datoteke (FPM pitanja za usmeni EJ1 jan 17.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - pitanja za usmeni dio ispita[ ]20 Kb
Download datoteke (I 1.Preduzece kao poslovni i organizacioni sistem (2).ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - I predavanje (I dio)[ ]758 Kb
Download datoteke (I 2.-6..Upravljanje, planir.,mjer.anal.per. (2).ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - I predavanje (II dio)[ ]718 Kb
Download datoteke (II 7.8.9.10. Komp.Tros.Proizv.Prih.Skrver.ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - II predavanje [ ]858 Kb
Download datoteke (III 11.12.13.14.15.Dob.Csh.Prod.Eko.Rent..ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - III predavanje[ ]1173 Kb
Download datoteke (III, IV i V predavanje osnovi menadzmenta 2016.ppt)OSNOVI MENADZMENTA - III, IV i V predavanje[ ]2339 Kb
Download datoteke (ISPITNA PITANJA OSNOVI MARKETINGA 2016.doc)Osnovi marketinga - pitanja za ispit[ ]27 Kb
Download datoteke (ISPITNA PITANJA OSNOVI MENADZMENT 2016.doc)OSNOVI MENADZMENTA - pitanja za ispit[ ]31 Kb
Download datoteke (IV 16.17.18.19.20.PU.Prjk.Sth.Pfodn..ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - IV predavanje[ ]1043 Kb
Download datoteke (Picture 001.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - III materijal za vježbe (2 str)[ ]781 Kb
Download datoteke (Picture 002.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - III materijal za vježbe (3 str)[ ]468 Kb
Download datoteke (Picture 003.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - III materijal za vježbe (1 str)[ ]633 Kb
Download datoteke (Picture 004.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - III materijal za vježbe (2 str)[ ]557 Kb
Download datoteke (Picture 011.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - materijal za vježbe (1 str)[ ]399 Kb
Download datoteke (Picture 012.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - materijal za vježbe (2 str)[ ]724 Kb
Download datoteke (Picture 013.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - materijal za vježbe (3 str)[ ]460 Kb
Download datoteke (Picture.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - III materijal za vježbe (1 str)[ ]491 Kb
Download datoteke (Pitanja za drugi kolokvijum iz Osiguranja (3).doc)Osiguranje (CŠO i FP) - PITANJA ZA II KOLOKVIJUM[ ]30 Kb
Download datoteke (Pitanja za drugi kolokvijum iz Spoljnotrgovinskog poslovanja (1).doc)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - PITANJA ZA II KOLOKVIJUM[ ]30 Kb
Download datoteke (Pitanja za prvi kolokvijum iz Osiguranja (2).doc)Osiguranje (CŠO i FP) - PITANJA ZA I KOLOKVIJUM[ ]30 Kb
Download datoteke (Pitanja za prvi kolokvijum iz Spoljnotrgovinskog poslovanja (1).doc)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - PITANJA ZA I KOLOKVIJUM[ ]31 Kb
Download datoteke (PITANJA ZA USMENE ISPITE I semestar 2016 (1).doc)KLINICKA PSIH, PSIH. RADA 1 i PSIH. MENTALNOG ZDRAVLJA - ispitna pitanja[ ]57 Kb
Download datoteke (rajna0001.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - II materijal za vježbe (1 str)[ ]146 Kb
Download datoteke (rajna0002.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - II materijal za vježbe (2 str)[ ]192 Kb
Download datoteke (rajna0003.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - II materijal za vježbe (3 str)[ ]191 Kb
Download datoteke (rajna0004.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe (1 str)[ ]134 Kb
Download datoteke (rajna0005.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe (2 str)[ ]208 Kb
Download datoteke (rajna0006.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe (3 str)[ ]137 Kb
Download datoteke (rajna0007.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe (4 str)[ ]116 Kb
Download datoteke (STP 1.ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - I PREDAVANJE[ ]762 Kb
Download datoteke (STP 2.ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - II PREDAVANJE[ ]669 Kb
Download datoteke (STP 3 (1).ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - III Predavanje[ ]720 Kb
Download datoteke (STP 4 (1).ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - IV Predavanje[ ]676 Kb
Download datoteke (ZI Pitastd EP (1).doc)EKONOMIKA PREDUZECA - pitanja za ispit[ ]104 Kb

Ispitna pitanja i materijal za studente svih smjerova i godina u ljetnjem semestru 2015/16.

Materijal za studente  - zimski semestar 2015/16

Prilozi:
Download datoteke (Ekonomika preduzeca - ispitna pitanja.doc)Ekonomika preduzeca - ispitna pitanja.doc[ ]103 Kb
Download datoteke (EKONOMIKA PREDUZECA IV predavanje.ppt)EKONOMIKA PREDUZECA IV predavanje.ppt[ ]1043 Kb
Download datoteke (ENGLESKI JEZIK 1 - materijal za vjezbe br.3..doc)ENGLESKI JEZIK 1 - materijal za vjezbe br.3..doc[ ]4589 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 1 - II predavanje.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - materijal za predavanja (br. 2)[ ]2688 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 1 - materijal br. 1.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - materijal za predavanja (br. 1)[ ]2748 Kb
Download datoteke (Engleski 1 rjesenje ispitnih pitanja.doc)Engleski 1 rjesenje ispitnih pitanja.doc[ ]58 Kb
Download datoteke (engleski 1 usmeni dio ispita.pdf)engleski 1 usmeni dio ispita.pdf[ ]41 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 3 USMENI DIO ISPITA.doc)ENGLESKI 3 USMENI DIO ISPITA.doc[ ]26 Kb
Download datoteke (Engleski jezik 1, primer pismenog ispita.doc)Engleski jezik 1, primer pismenog ispita.doc[ ]54 Kb
Download datoteke (I 1.Preduzece kao poslovni i organizacioni sistem (1).ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - I predavanje (I dio)[ ]790 Kb
Download datoteke (I 2.-6..Upravljanje, planir.,mjer.anal.per. (1).ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - I predavanje (II dio)[ ]742 Kb
Download datoteke (I predavanje osnovi marketinga 2015.ppt)I predavanje osnovi marketinga 2015.ppt[ ]317 Kb
Download datoteke (I predavanje osnovi menadzmenta 2015.ppt)I predavanje osnovi menadzmenta 2015.ppt[ ]309 Kb
Download datoteke (II 7.8.9.10. Komp.Tros.Proizv.Prih.Skrver.ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - II predavanje[ ]896 Kb
Download datoteke (II predavanje osnovi marketinga 2015.ppt)II predavanje osnovi marketinga 2015.ppt[ ]276 Kb
Download datoteke (II predavanje osnovi menadzmenta 2015.ppt)II predavanje osnovi menadzmenta 2015.ppt[ ]1134 Kb
Download datoteke (III 11.12.13.14.15.PREDAVANJA..ppt)EKONOMIKA PREDUZECA III PREDAVANJE[ ]853 Kb
Download datoteke (Ispitana pitanja iz Špediterskog poslovanja 2015.pdf)ŠPEDITERSKO POSLOVANJE - ispitna pitanja[ ]37 Kb
Download datoteke (ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA TARIFNI SISTEMI U MEDJUNARODNOM POSLOVANJU.doc)III god CŠO- Tarifni sistemi u me?unarodnom poslovanju-ispitna pitanja[ ]45 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja Osiguranje.doc)Ispitna pitanja Osiguranje.doc[ ]56 Kb
Download datoteke (ISPITNA PITANJA OSNOVI MARKETINGA.doc)ISPITNA PITANJA OSNOVI MARKETINGA.doc[ ]32 Kb
Download datoteke (ISPITNA PITANJA OSNOVI MENADZMENTA.doc)ISPITNA PITANJA OSNOVI MENADZMENTA.doc[ ]39 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja Spoljnotrgovinsko poslovanje.doc)Ispitna pitanja Spoljnotrgovinsko poslovanje.doc[ ]55 Kb
Download datoteke (Pitanja za drugi kolokvijum iz Osiguranja.doc)III godina- pitanja za II kolokvijum iz OSIGURANJA[ ]32 Kb
Download datoteke (Poglavlje 1 - Dokumenta u medunarodnim robnim tokovima FPM Bar.pdf)ŠPEDITERSKO POSLOVANJE - dopuna knjige (I dio)[ ]1762 Kb
Download datoteke (Poglavlje 2 Incoterms 2010.pdf)ŠPEDITERSKO POSLOVANJE - dopuna knjige (II dio)[ ]1451 Kb
Download datoteke (Ppt0000000.ppt)FINANSIJE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA - materijal sa predavanja (PPoint)[ ]603 Kb
Download datoteke (Primer ispita Engleski 3.doc)Primer ispita Engleski 3.doc[ ]42 Kb
Download datoteke (Rešenja ispitnih pitanja Engleski 3.doc)Rešenja ispitnih pitanja Engleski 3.doc[ ]48 Kb
Download datoteke (Spoljnotrgovinskog poslovanje pitanja za II kolokvijum.doc)III godina -Spoljnotrgovinsko poslovanje- pitanja za II kolokvijum[ ]30 Kb
Download datoteke (uputstvo za izradu seminarskog rada osnovi marketinga.doc)uputstvo za izradu seminarskog rada osnovi marketinga.doc[ ]38 Kb
Download datoteke (uputstvo za izradu seminarskog rada.doc)uputstvo za izradu seminarskog rada.doc[ ]36 Kb

Pitanja za kolokvijume (za sve smjerove i godine) u zimskom semestru 2015/16

Ispitna pitanja za popravni (vanredni) ispitni rok 2014/15

 

 • III godina CŠO i FP - BANKARSTVO - prezentacija sa I predavanja
 • II godina CŠO, FP i PCB - PREDUZETNIŠTVO - Prezentacija sa I i II predavanja
 • II godina CŠO, FP i PCB - STRATEGIJSKI MENADŽMENT - Prezentacija sa I i II predavanja
 • II godina CŠO, FP i PCB - STRATEGIJSKI MENADŽMENT - Uputstvo za izradu seminarskog rada
 • III godina CŠO - CARINE I CARINSKO POSLOVANJE - Teme za seminarske radove
 • III godina PCB - PRAVO PRIVATNE BEZBJEDNOSTI - Teme za seminarske radove
 • II godina CŠO, FP i PCB - PREDUZETNIŠTVO - Prezentacija - Biznis plan
 • III godina CŠO i FP - BANKARSTVO - prezentacija sa II predavanja
 • III godina CŠO i FP - BANKARSTVO - prezentacija sa III predavanja
 • III godina CŠO i FP - BANKARSTVO - prezentacija sa IV predavanja

ISPITNA PITANJA I PITANJA ZA KOLOKVIJUM ZA SVE SMJEROVE I GODINE - LJETNJI SEMESTAR 2014/15

Ispitna pitanja

Zimski semestar 2014/15

 

 • II GODINA -PREDMET EKONOMIKA PREDUZEĆA
 • III GODINA- FINANSIJE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA
 • III GODINA- OSIGURANJE
 • III GODINA- SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE
 • I GODINA- I PREDAVANJE IZ OSNOVA MENADŽMENTA
 • I GODINA- II PREDAVANJE IZ OSNOVA MENADŽMENTA
 • I GODINA -TEME ZA SEMINARSKE RADOVE IZ OSNOVAMENADŽMENTA
 • I GODINA- UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA IZ OSNOVA MENADŽMENTA
 • II GODINA- I PREDAVANJE - OSNOVI MARKETINGA
 • II GODINA- II PREDAVANJE- OSNOVI MARKETINGA
 • II GODINA- TEME I METODOLOGIJA PROJEKTNOG RADA- OSNOVI MARKETINGA
 • III GODINA- CŠO- ŠPEDITERSKO POSLOVANJE - PITANJA ZA I KOLOKVIJUM
 • III GODINA- CŠO- TARIFNI SISTEMI
 • II GODINA- OPSTI SMJER- EKONOMIKA PREDUZEĆA
 • III god- CSO i FP- pitanja za II kolokvijum iz OSIGURANJA
 • III god- prezentacije iz spoljnotrgovinskog poslovanja III i IV
 • III GOD CSO I FP- PITANJA ZA DRUGI KOLOKVIJUM IZ SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLOVANJA

 

 

ISPITNA PITANJA ZA LJETNJI SEMESTAR 2013/14