Materijal za studente  - zimski semestar 2015/16

Prilozi:
Download datoteke (Ekonomika preduzeca - ispitna pitanja.doc)Ekonomika preduzeca - ispitna pitanja.doc[ ]103 Kb
Download datoteke (EKONOMIKA PREDUZECA IV predavanje.ppt)EKONOMIKA PREDUZECA IV predavanje.ppt[ ]1043 Kb
Download datoteke (ENGLESKI  JEZIK 1 - materijal za vjezbe br.3..doc)ENGLESKI JEZIK 1 - materijal za vjezbe br.3..doc[ ]4589 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 1 - II predavanje.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - materijal za predavanja (br. 2)[ ]2688 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 1 - materijal br. 1.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - materijal za predavanja (br. 1)[ ]2748 Kb
Download datoteke (Engleski 1 rjesenje ispitnih pitanja.doc)Engleski 1 rjesenje ispitnih pitanja.doc[ ]58 Kb
Download datoteke (engleski 1 usmeni dio ispita.pdf)engleski 1 usmeni dio ispita.pdf[ ]41 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 3 USMENI DIO ISPITA.doc)ENGLESKI 3 USMENI DIO ISPITA.doc[ ]26 Kb
Download datoteke (Engleski jezik 1, primer pismenog ispita.doc)Engleski jezik 1, primer pismenog ispita.doc[ ]54 Kb
Download datoteke (I 1.Preduzece kao poslovni i organizacioni sistem (1).ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - I predavanje (I dio)[ ]790 Kb
Download datoteke (I 2.-6..Upravljanje, planir.,mjer.anal.per. (1).ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - I predavanje (II dio)[ ]742 Kb
Download datoteke (I predavanje osnovi marketinga 2015.ppt)I predavanje osnovi marketinga 2015.ppt[ ]317 Kb
Download datoteke (I predavanje osnovi menadzmenta 2015.ppt)I predavanje osnovi menadzmenta 2015.ppt[ ]309 Kb
Download datoteke (II 7.8.9.10. Komp.Tros.Proizv.Prih.Skrver.ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - II predavanje[ ]896 Kb
Download datoteke (II predavanje osnovi marketinga 2015.ppt)II predavanje osnovi marketinga 2015.ppt[ ]276 Kb
Download datoteke (II predavanje osnovi menadzmenta 2015.ppt)II predavanje osnovi menadzmenta 2015.ppt[ ]1134 Kb
Download datoteke (III 11.12.13.14.15.PREDAVANJA..ppt)EKONOMIKA PREDUZECA III PREDAVANJE[ ]853 Kb
Download datoteke (Ispitana pitanja iz Špediterskog poslovanja 2015.pdf)ŠPEDITERSKO POSLOVANJE - ispitna pitanja[ ]37 Kb
Download datoteke (ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA TARIFNI SISTEMI U MEDJUNARODNOM POSLOVANJU.doc)III god CŠO- Tarifni sistemi u me?unarodnom poslovanju-ispitna pitanja[ ]45 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja Osiguranje.doc)Ispitna pitanja Osiguranje.doc[ ]56 Kb
Download datoteke (ISPITNA PITANJA OSNOVI MARKETINGA.doc)ISPITNA PITANJA OSNOVI MARKETINGA.doc[ ]32 Kb
Download datoteke (ISPITNA PITANJA OSNOVI MENADZMENTA.doc)ISPITNA PITANJA OSNOVI MENADZMENTA.doc[ ]39 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja Spoljnotrgovinsko poslovanje.doc)Ispitna pitanja Spoljnotrgovinsko poslovanje.doc[ ]55 Kb
Download datoteke (Pitanja za drugi kolokvijum iz Osiguranja.doc)III godina- pitanja za II kolokvijum iz OSIGURANJA[ ]32 Kb
Download datoteke (Poglavlje 1 - Dokumenta u medunarodnim robnim tokovima FPM Bar.pdf)ŠPEDITERSKO POSLOVANJE - dopuna knjige (I dio)[ ]1762 Kb
Download datoteke (Poglavlje 2 Incoterms 2010.pdf)ŠPEDITERSKO POSLOVANJE - dopuna knjige (II dio)[ ]1451 Kb
Download datoteke (Ppt0000000.ppt)FINANSIJE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA - materijal sa predavanja (PPoint)[ ]603 Kb
Download datoteke (Primer ispita Engleski 3.doc)Primer ispita Engleski 3.doc[ ]42 Kb
Download datoteke (Rešenja ispitnih pitanja  Engleski 3.doc)Rešenja ispitnih pitanja Engleski 3.doc[ ]48 Kb
Download datoteke (Spoljnotrgovinskog poslovanje  pitanja za II kolokvijum.doc)III godina -Spoljnotrgovinsko poslovanje- pitanja za II kolokvijum[ ]30 Kb
Download datoteke (uputstvo za izradu seminarskog rada osnovi marketinga.doc)uputstvo za izradu seminarskog rada osnovi marketinga.doc[ ]38 Kb
Download datoteke (uputstvo za izradu seminarskog rada.doc)uputstvo za izradu seminarskog rada.doc[ ]36 Kb