PPoint prezentacije, informacione liste, pitanja za kolokvijume, ispitna pitanja, teme za seminarske radove, za sve studente osnovnih akademskih studija u ljetnjem semestru 2019/20. godine

Prilozi:
Download datoteke (1 PORODICA.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - I dio[ ]2584 Kb
Download datoteke (1 PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA prva.ppt)PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA - Predavanje - I dio[ ]1216 Kb
Download datoteke (1 PSIHOLOGIJA RADA 2.ppt)PSIHOLOGIJA RADA 2 - Predavanje - I dio[ ]1291 Kb
Download datoteke (1. Procentni racun.pdf)METODE VREDNOVANJA RIZIKA - Procentni racun[ ]261 Kb
Download datoteke (2 PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA druga.ppt)PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA - Predavanje - II dio[ ]968 Kb
Download datoteke (2 PSIHOLOGIJA RADA 2.ppt)PSIHOLOGIJA RADA 2 - Predavanje - II dio[ ]1538 Kb
Download datoteke (2 RODTELJSKI PAROVI I IZBOR PARTNERA.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - II dio[ ]851 Kb
Download datoteke (2. Prost kamatni racun.pdf)METODE VREDNOVANJA RIZIKA - Prost kamatni racun[ ]365 Kb
Download datoteke (3 OPSTI MENTALNO-HIGIJENSKI ASPEKTI U RANOG DECIJEG RAZVOJA.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - III dio[ ]4651 Kb
Download datoteke (3 PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA treca.ppt)PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA - Predavanje - III dio[ ]395 Kb
Download datoteke (3 PSIHOLOGIJA RADA 2.ppt)PSIHOLOGIJA RADA 2 - Predavanje - III dio[ ]1419 Kb
Download datoteke (3. Slozen kamatni racun.pdf)METODE VREDNOVANJA RIZIKA - Složen kamatni racun[ ]441 Kb
Download datoteke (4 PORODICNI SMESTAJ I USVOJENJE.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - IV dio[ ]2475 Kb
Download datoteke (4 PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA cetvrta.ppt)PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA - Predavanje - IV dio[ ]811 Kb
Download datoteke (4 PSIHOLOGIJA RADA 2.ppt)PSIHOLOGIJA RADA 2 - Predavanje - IV dio[ ]1503 Kb
Download datoteke (4. Amortizacija zajma.pdf)METODE VREDNOVANJA RIZIKA - Amortizacija zajma[ ]341 Kb
Download datoteke (5 IZBEGLISTVO.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - V dio[ ]436 Kb
Download datoteke (5 PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA zavrsna.ppt)PSIHOLOGIJA ORGANIZACIONOG PONASANJA - Predavanje - V dio[ ]768 Kb
Download datoteke (5. Tablice.pdf)METODE VREDNOVANJA RIZIKA - Tablice[ ]745 Kb
Download datoteke (6 BOLESNA I TESKO OBOLELA DECA.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - VI dio[ ]358 Kb
Download datoteke (6. Elementi aktuarstva.pdf)METODE VREDNOVANJA RIZIKA - Dodatni materijal (Elementi aktuarstva)[ ]378 Kb
Download datoteke (7 PORODICNA TERAPIJA.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - VII dio[ ]573 Kb
Download datoteke (7. Tablice kamatnih i komutativnih brojeva.pdf)METODE VREDNOVANJA RIZIKA - Dodatni materijal (Tablice)[ ]105 Kb
Download datoteke (8 Partnerski odnosi i dinamika porodice.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - VIII dio[ ]1119 Kb
Download datoteke (9 Razvod i patologija porodice.ppt)PSIHOLOGIJA PORODICNIH ODNOSA - Predavanje - IX dio[ ]893 Kb
Download datoteke (Articles resenja.doc)ENGLESKI JEZIK 4 - Articles - rjesenja[ ]28 Kb
Download datoteke (ARTICLES.ppt)ENGLESKI JEZIK 4 - Vježbe (13.04 - 30.04) - I dio[ ]148 Kb
Download datoteke (Bar 19-20 info lista EJ2.doc)ENGLESKI JEZIK 2 - informaciona lista[ ]38 Kb
Download datoteke (Bar 19-20 info lista EJ4.doc)ENGLESKI JEZIK 4 - informaciona lista[ ]38 Kb
Download datoteke (Berze i berzansko poslovanje - teme za seminarske radove.doc)BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE - teme za seminarske radove[ ]29 Kb
Download datoteke (BIS1 Bar.pdf)ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA I PODATAKA - Predavanje I[ ]7756 Kb
Download datoteke (BIS2 Bar predavanja 2020.pdf)ZAŠTITA IS I PODATAKA - Predavanja II[ ]4703 Kb
Download datoteke (CARINE I CARINSKO POSL. -teme za seminarske radove 2020.doc)CARINE I CARINSKO POSLOVANJE - teme za seminarske radove[ ]27 Kb
Download datoteke (CONDITIONAL SENTENCES type 2 (praktikum gramatika str. 142-145).ppt)ENGLESKI JEZIK 2 - Vježbe (30.03 - 11.04) - I dio[ ]124 Kb
Download datoteke (Conditionals resenja.doc)ENGLESKI JEZIK 4 - Conditionals - rjesenja[ ]38 Kb
Download datoteke (Destruktivni i konstruktivni stilovi komunikacije.doc)VJEŠTINA PREGOVARANJA - Predavanje II - Stilovi komunikacije[ ]44 Kb
Download datoteke (ELEKTRONSKE FINANSIJE - ISPITNA PITANJA.doc)ELEKTRONSKE FINANSIJE - Ispitna pitanja[ ]28 Kb
Download datoteke (Eng 4 Prepositional and Phrasal Verbs.ppt)ENGLESKI JEZIK 4 - Vježbe (13.04 - 30.04) - II dio[ ]715 Kb
Download datoteke (Engleski 2 Buduca vremena 1.ppt)ENGLESKI JEZIK 2 - Vježbe (13.04 - 30.04) - I dio[ ]1949 Kb
Download datoteke (Engleski 2 Buduca vremena 2.ppt)ENGLESKI JEZIK 2 - Vježbe (13.04 - 30.04) - II dio[ ]1459 Kb
Download datoteke (Engleski 2 Odnosne recenice.ppt)ENGLESKI JEZIK 2 - Vježbe (13.04 - 30.04) - III dio[ ]1956 Kb
Download datoteke (Engleski 2 ponavljanje futura.ppt)ENGLESKI JEZIK 2 - Vježbe (13.04 - 30.04) - IV dio[ ]302 Kb
Download datoteke (Engleski 2 Upitne recenice.ppt)ENGLESKI JEZIK 2 - Vježbe (13.04 - 30.04) - V dio[ ]472 Kb
Download datoteke (Engleski 2.pdf)ENGLESKI JEZIK 2 - materijal za vježbe[ ]1105 Kb
Download datoteke (Engleski 4.pdf)ENGLESKI JEZIK 4 - materijal za vježbe[ ]1132 Kb
Download datoteke (ENGLESKI JEZIK - I i II godina.doc)ENGLESKI JEZIK 2 i 4 (I i II godina) - vježbe[ ]169 Kb
Download datoteke (finansijski menadzment I predavanje.ppt)FINANSIJSKI MENADŽMENT - Predavanje I[ ]375 Kb
Download datoteke (finansijski menadzment II predavanje.ppt)FINANSIJSKI MENADŽMENT - Predavanje II[ ]328 Kb
Download datoteke (finansijski menadzment III predavanje.ppt)FINANSIJSKI MENADŽMENT - Predavanje III[ ]309 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - I -.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje I (1. dio)[ ]1266 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - II-.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje I (2. dio)[ ]3910 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - III-.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje II (1. dio)[ ]2751 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - IV-.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje II (2. dio)[ ]2830 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - IX.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje IV (3. dio)[ ]1571 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - V-.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje III (1. dio)[ ]2678 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - VI-.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje III (2. dio)[ ]2401 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - VII-.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje IV (1. dio)[ ]832 Kb
Download datoteke (FORMA MBS PREDAVANJA - VIII-.pdf)JAVNE FINANSIJE - Predavanje IV (2. dio)[ ]2353 Kb
Download datoteke (FPM GEOPOLITIKA ISPITNA PITANJA.doc)GEOPOLITIKA I GLOBALNA EKONOMIJA (Izborni predmet) - Ispitna pitanja[ ]36 Kb
Download datoteke (FPM ISPITNA PITANJA PREDUZETNISTVO.doc)PREDUZETNIŠTVO - Ispitna pitanja[ ]32 Kb
Download datoteke (Fraze za tehnike premoscavanja.doc)VJEŠTINA PREGOVARANJA - Predavanje II - Faze za tehnike premošcavanja[ ]662 Kb
Download datoteke (I deo predavanja gepolitika.ppt)GEOPOLITIKA I GLOBALNA EKONOMIJA (Izborni predmet) - Predavanje I[ ]1559 Kb
Download datoteke (I predavanje EF.ppt)ELEKTRONSKE FINANSIJE - Predavanje I[ ]267 Kb
Download datoteke (I Vjezbe iz predmeta Socijalna patologija.doc)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Vježbe I [ ]33 Kb
Download datoteke (I vjezbe Socijalna psihologija 2.doc)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2 - I Vježbe[ ]39 Kb
Download datoteke (II deo predavanja gepolitika.ppt)GEOPOLITIKA I GLOBALNA EKONOMIJA (Izborni predmet) - Predavanje II[ ]563 Kb
Download datoteke (II predavanje EP.ppt)ELEKTRONSKE FINANSIJE - Predavanje II[ ]550 Kb
Download datoteke (II predavanje iz predmeta Psihologija marketinga- Psihologija potrosaca.doc)PSIHOLOGIJA MARKETINGA - Predavanje II[ ]350 Kb
Download datoteke (II PREDAVANJE PSIHOLOGIJA MEDIJA.doc)PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA - II predavanje[ ]98 Kb
Download datoteke (II vjezbe iz predmeta SOCIJALNA PATOLOGIJA.doc)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Vježbe II[ ]100 Kb
Download datoteke (II vjezbe iz predmeta Socijalna psihologija 2.doc)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2 - II Vježbe[ ]41 Kb
Download datoteke (II VJEZBE POSLOVNA PSIHOLOGIJA KOMUNIKACIJA.doc)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - Vježbe II[ ]58 Kb
Download datoteke (III PREDAVANJE IZ PREDMETA PSIHOLOGIJA MARKETINGA.doc)PSIHOLOGIJA MARKETINGA - Predavanje III[ ]68 Kb
Download datoteke (III predavanje iz Psihologije masovnih medija - Teorije uticaja medija.doc)PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA - III predavanje[ ]67 Kb
Download datoteke (III VJEZBE iz predmeta POSLOVNA PSIHOLOGIJA.doc)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - Vježbe III[ ]48 Kb
Download datoteke (III vjezbe iz predmeta SOCIJALNA PATOLOGIJA.doc)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Vježbe III[ ]72 Kb
Download datoteke (III vjezbe iz predmeta SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2.pdf)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2 - III Vježbe[ ]6358 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja - CARINE I CARINSKO POSLOVANJE.doc)CARINE I CARINSKO POSLOVANJE - ispitna pitanja[ ]42 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja - Novac i bankarstvo.pdf)BANKARSTVO - Ispitna pitanja[ ]32 Kb
Download datoteke (ispitna pitanja FM.doc)FINANSIJSKI MENADŽMENT - Ispitna pitanja[ ]26 Kb
Download datoteke (ISPITNA PITANJA IZ SOCIJALNE PATOLOGIJE ZS STUDENTE POSLOVNE BEZBEDNOSTI.doc)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Ispitna pitanja[ ]39 Kb
Download datoteke (Ispitna pitanja za SM.doc)STRATEGIJSKI MENADŽMENT - Ispitna pitanja[ ]28 Kb
Download datoteke (IV predavanje iz predmeta PSIHOLOGIJA MARKETINGA.doc)PSIHOLOGIJA MARKETINGA - Predavanje IV[ ]105 Kb
Download datoteke (IV predavanje iz predmeta PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA.doc)PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA - IV predavanje[ ]65 Kb
Download datoteke (IV vjezbe iz predmeta SOCIJALNA PATOLOGIJA.doc)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Vježbe IV[ ]97 Kb
Download datoteke (IV vjezbe iz predmeta SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2.doc)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2 - IV Vježbe[ ]157 Kb
Download datoteke (IV VJEZBE POSLOVNA PSIHOLOGIJA -VJESTINA POSLOVNOG PREGOVARANJA.doc)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - Vježbe IV[ ]106 Kb
Download datoteke (LOGISTIKA - Predavanje 2 April 2020.pdf)LOGISTIKA - Predavanje II[ ]1139 Kb
Download datoteke (LOGISTIKA ISPITNA PITANJA 2020.pdf)LOGISTIKA - Ispitna pitanja[ ]439 Kb
Download datoteke (LOGISTIKA PREDAVANJA 3.pdf)LOGISTIKA - Predavanje III[ ]475 Kb
Download datoteke (Metodika Petar.ppt)METODIKA NASTAVE PSIHOLOGIJE - Predavanje - II blok[ ]5930 Kb
Download datoteke (Neverbalna komunikacija.doc)VJEŠTINA PREGOVARANJA - Predavanje II - Neverbalna komunikacija[ ]41 Kb
Download datoteke (Novac i bankarstvo-predavanja II.ppt)BANKARSTVO - II predavanje[ ]4539 Kb
Download datoteke (Novac i bankarstvo-predavanja III.pdf)BANKARSTVO - Predavanje III[ ]158 Kb
Download datoteke (Novac i bankarstvo-predavanja IV.pdf)BANKARSTVO - Predavanje IV[ ]541 Kb
Download datoteke (Novac i bankarstvo.ppt)BANKARSTVO - I predavanje[ ]274 Kb
Download datoteke (Oblasti za pripremu ispita iz Poslovne psihologije.doc)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - oblasti za pripremu ispita[ ]23 Kb
Download datoteke (OIS Bar pitanja za ispit 2020.pdf)OSNOVI IS I TEHNOLOGIJA - ispitna pitanja[ ]153 Kb
Download datoteke (OiS Bar pitanja za kolokvijum 2020.pdf)OSNOVI IS I TEHNOLOGIJA - pitanja za kolokvijum[ ]555 Kb
Download datoteke (OISiT1 Bar.pdf)OSNOVI IS I TEHNOLOGIJA - Predavanje I[ ]7508 Kb
Download datoteke (OISiT2 Bar predavanja 2020.pdf)OSNOVI IS I TEHNOLOGIJA - Predavanje II[ ]3660 Kb
Download datoteke (Passive resenja.doc)ENGLESKI JEZIK 4 - Passive - rjesenja[ ]27 Kb
Download datoteke (pojam Socijalne patologije.doc)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Pojam - Vježbe [ ]36 Kb
Download datoteke (Pojmovi iz Poslovne psihologije.doc)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - pojmovi[ ]27 Kb
Download datoteke (Posl. psihologija - slajd 1.jpg)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - vježbe - slide 1[ ]55 Kb
Download datoteke (Posl. psihologija - SLIDE 2.jpg)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - vježbe - slide 2[ ]67 Kb
Download datoteke (Posl. psihologija - SLIDE 3.jpg)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - vježbe - slide 3[ ]94 Kb
Download datoteke (Posl. psihologija - SLIDE 4.jpg)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - vježbe - slide 4[ ]71 Kb
Download datoteke (posl. psihologija - SLIDE 5.jpg)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - vježbe - slide 5[ ]105 Kb
Download datoteke (Posl. psihologija - SLIDE 6.jpg)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - vježbe - slide 6[ ]78 Kb
Download datoteke (Poslovna psihologija - Pitanja za I kolokvijum.doc)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - pitanja za I kolokvijum[ ]26 Kb
Download datoteke (Poslovno pravo - teme za seminarske radove.doc)POSLOVNO PRAVO - teme za seminarske radove[ ]32 Kb
Download datoteke (PRAVO PRIVATNE BEZ - ispitna pitanja.doc)PRAVO PRIVATNE BEZBJEDNOSTI - ispitna pitanja[ ]35 Kb
Download datoteke (PRAVO PRIVATNE BEZBJ. -teme za seminarske radove 2020.doc)PRAVO PRIVATNE BEZBJEDNOSTI - teme za seminarske radove[ ]29 Kb
Download datoteke (Predavanja Berze 1.ppt)BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE - Predavanje I[ ]1315 Kb
Download datoteke (Predavanja Berze 2.ppt)BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE - Predavanje II[ ]512 Kb
Download datoteke (Predavanja Berze 3.ppt)BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE - Predavanje III[ ]251 Kb
Download datoteke (Predavanja Berze 4.ppt)BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE - Predavanje IV[ ]253 Kb
Download datoteke (Predavanja Poslovno pravo 1.ppt)POSLOVNO PRAVO - Predavanje I[ ]3266 Kb
Download datoteke (Predavanja Poslovno pravo 2.ppt)POSLOVNO PRAVO - Predavanje II[ ]330 Kb
Download datoteke (Predavanja Poslovno pravo 3.ppt)POSLOVNO PRAVO - Predavanje III[ ]269 Kb
Download datoteke (Predavanja Poslovno pravo 4.ppt)POSLOVNO PRAVO - Predavanje IV[ ]5355 Kb
Download datoteke (Preduzetnistvo Biznis plan ...........pdf)PREDUZETNIŠTVO - Biznis plan[ ]541 Kb
Download datoteke (preduzetnistvo I.ppt)PREDUZETNIŠTVO - Predavanje I[ ]259 Kb
Download datoteke (preduzetnistvo II.ppt)PREDUZETNIŠTVO - Predavanje II[ ]326 Kb
Download datoteke (preduzetnistvo III.ppt)PREDUZETNIŠTVO - Predavanje III[ ]567 Kb
Download datoteke (preduzetnistvo IV.ppt)PREDUZETNIŠTVO - Predavanje IV[ ]245 Kb
Download datoteke (preduzetnistvo V.ppt)PREDUZETNIŠTVO - Predavanje V[ ]275 Kb
Download datoteke (preduzetnistvo VI.ppt)PREDUZETNIŠTVO - Predavanje VI[ ]265 Kb
Download datoteke (Prepositional and Phrasal Verbs resenja.doc)ENGLESKI JEZIK 4 - Prepositional and Phrasal Verbs - rjesenja[ ]28 Kb
Download datoteke (PREPOSITIONAL VERBS.ppt)ENGLESKI JEZIK 4 - Vježbe (30.03 - 11.04) - I dio[ ]342 Kb
Download datoteke (Present Perfect Simple resenja.doc)ENGLESKI JEZIK 2 - Present Perfect Simpe - rjesenja[ ]30 Kb
Download datoteke (PRESENT PERFECT SIMPLE TENSE (praktikum 111 - 119).ppt)ENGLESKI JEZIK 2 - Vježbe (30.03 - 11.04) - II dio[ ]3292 Kb
Download datoteke (PSIHOLOGIJA MEDIJA -TEME ZA SEMINARSKI RAD.doc)PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA - teme za seminarski rad[ ]26 Kb
Download datoteke (PSIHOLOGIJA MEDIJA I KOLOKVIJUM.doc)PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA - pitanja za I kolokvijum[ ]27 Kb
Download datoteke (Questions, Future resenja.doc)ENGLESKI JEZIK 2 - Questions, Future - rjesenja[ ]25 Kb
Download datoteke (SISTEM ZASTITE L i O - teme za seminarske radove 2020.doc)SISTEM ZAŠTITE LICNOSTI I OBJEKATA - teme za seminarske radove[ ]28 Kb
Download datoteke (SISTEM ZASTITE LICNOSTI I OBJEKATA-ispitna pitanja.doc)SISTEM ZAŠTITE LICNOSTI I OBJEKATA - ispitna pitanja[ ]28 Kb
Download datoteke (SKLADISNO POSLOVANJE I SLOBODNE ZONE - Ispitna pitanja.pdf)SKLADIŠNO POSLOVANJE I SLOBODNE ZONE - ispitna pitanja[ ]327 Kb
Download datoteke (Skladisno poslovanje i slobodne zone - Predavanja 2.pdf)SKLADIŠNO POSLOVANJE I SLOBODNE ZONE - Predavanje II[ ]500 Kb
Download datoteke (SKLADIŠNO POSLOVANJE I SLOBODNE ZONE PREDAVANJE 3.pdf)SKLADIŠNO POSLOVANJE I SLOBODNE ZONE - Predavanje III[ ]1532 Kb
Download datoteke (SOC PAT I deo.ppt)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Predavanje I [ ]256 Kb
Download datoteke (SOC PSIH. II DEO PREZENTACIJA.ppt)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2 - Predavanje II[ ]255 Kb
Download datoteke (SOC. PAT II PREZENTACIJA.ppt)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Predavanje II[ ]688 Kb
Download datoteke (Soc. psih. 2 ispitna pitanja.doc)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2 - Ispitna pitanja[ ]29 Kb
Download datoteke (SOC. PSIHOLOGIJA 2 I deo.ppt)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2 - Predavanje I [ ]171 Kb
Download datoteke (SOC.PSIHOLOGIJA TEKST KNJIGE I DEO.doc)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA 2 - Tekst knjige (I dio)[ ]147 Kb
Download datoteke (Socijalna patologija - 3 dio.ppt)SOCIJALNA PATOLOGIJA - Predavanje III[ ]619 Kb
Download datoteke (SOCIJALNI PROBLEMI KAO DEVIJACIJA OD SOCIJALNIH NORMI (1).doc)SOCIJALNA PATOLOGIJA (Socijalni problemi) - Vježbe [ ]44 Kb
Download datoteke (Stilovi i tehnike ucenja.doc)METODIKA NASTAVE PSIHOLOGIJE - Predavanje - Stilovi i tehnike ucenja[ ]33 Kb
Download datoteke (Strategijski men - I i II predavanje.ppt)STRATEGIJSKI MENADŽMENT - Predavanje I[ ]551 Kb
Download datoteke (Strategijski men - III i IV predavanje.ppt)STRATEGIJSKI MENADŽMENT - Predavanje II[ ]710 Kb
Download datoteke (Strategijski men - V I VI PREDAVANJE.ppt)STRATEGIJSKI MENADŽMENT - Predavanje III[ ]406 Kb
Download datoteke (Tehnike suocavanja sa stresom.ppt)PSIHOLOŠKI KONSALTING I INTERVENCIJE - Predavanje II - Suocavanje sa stresom[ ]119 Kb
Download datoteke (TEME ZA SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA POSLOVNA PSIHOLOGIJA.doc)POSLOVNA PSIHOLOGIJA - teme za seminarski rad[ ]27 Kb
Download datoteke (THE PASSIVE VOICE.ppt)ENGLESKI JEZIK 4 - Vježbe (30.03 - 11.04) - II dio[ ]200 Kb
Download datoteke (Transportno osiguranje i havarije - Predavanje 2 April 2020.pdf)TRANSPORTNO OSIGURANJE I HAVARIJE - Predavanje II[ ]457 Kb
Download datoteke (Transportno osiguranje i havarije Ispitna pitanja.pdf)TRANSPORTNO OSIGURANJE I HAVARIJE - Ispitna pitanja[ ]259 Kb
Download datoteke (TRANSPORTNO OSIGURANJE I HAVARIJE PREDAVANJE III.pdf)TRANSPORTNO OSIGURANJE I HAVARIJE - Predavanje III[ ]684 Kb
Download datoteke (Upitnik za potrosace Psihologija marketinga.pdf)PSIHOLOGIJA MARKETINGA - UPITNIK ZA POTROŠACE[ ]144 Kb
Download datoteke (Uputstva za uspesnu seansu savetovanja.doc)PSIHOLOŠKI KONSALTING I INTERVENCIJE - Predavanje II - Uput. za uspješnu seansu[ ]149 Kb
Download datoteke (Uvod u konsalting.ppt)PSIHOLOŠKI KONSALTING I INTERVENCIJE - Predavanje II - Uvod u konsalting[ ]283 Kb
Download datoteke (V predavanje iz predmeta Psihologija masovnih medija.doc)PSIHOLOGIJA MASOVNIH MEDIJA - V predavanje[ ]92 Kb
Download datoteke (V predavanje Psihologija marketinga .doc)PSIHOLOGIJA MARKETINGA - Predavanje V[ ]56 Kb
Download datoteke (Zastita od pozara - II Predavanje 2020.ppt)ZAŠTITA OD POŽARA - Predavanje II[ ]3447 Kb
Download datoteke (ZASTITA OD POZARA - III Predavanje April - 2020.ppt)ZAŠTITA OD POŽARA - Predavanje III[ ]5586 Kb
Download datoteke (ZASTITA OD POZARA - Predavanje maj 2020.ppt)ZAŠTITA OD POŽARA - Predavanje IV[ ]5598 Kb
Download datoteke (ZIS Bar pitanja za ispit 2020.pdf)ZAŠTITA IS I PODATAKA - pitanja za ispit[ ]180 Kb
Download datoteke (ZIS Bar pitanja za kolokvijum 2020.pdf)ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA I PODATAKA - pitanja za kolokvijum[ ]709 Kb