Materijal za studente (informacione liste, prezentacije, ispitna pitanja, pitanja za pripremu kolokvijuma) - zimski semestar 2016/17

Prilozi:
Download datoteke (1.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - materijal za vježbe (1 str)[ ]598 Kb
Download datoteke (2.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - materijal za vježbe (2 str)[ ]852 Kb
Download datoteke (3.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - materijal za vježbe (3 str)[ ]609 Kb
Download datoteke (EKONOMIKA PREDUZECA - pitanja za I kol 2016-17.doc)EKONOMIKA PREDUZECA - pitanja za I kolokvijum[ ]31 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 1 - informaciona lista 2016-17.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - informaciona lista [ ]47 Kb
Download datoteke (ENGLESKI 3 - informaciona lista 2016-17.doc)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - informaciona lista [ ]47 Kb
Download datoteke (EP - kolokvijum II.doc)EKONOMIKA PREDUZECA - ii kolokvijum - pitanja[ ]28 Kb
Download datoteke (FPM EJ3 pitanja za usmeni jan 17.doc)ENGLESKI JEZIK 3 (oba smjera) - pitanja za usmeni dio ispita[ ]20 Kb
Download datoteke (FPM pitanja za usmeni EJ1 jan 17.doc)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - pitanja za usmeni dio ispita[ ]20 Kb
Download datoteke (I 1.Preduzece kao poslovni i organizacioni sistem (2).ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - I predavanje (I dio)[ ]758 Kb
Download datoteke (I 2.-6..Upravljanje, planir.,mjer.anal.per. (2).ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - I predavanje (II dio)[ ]718 Kb
Download datoteke (II 7.8.9.10. Komp.Tros.Proizv.Prih.Skrver.ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - II predavanje [ ]858 Kb
Download datoteke (III 11.12.13.14.15.Dob.Csh.Prod.Eko.Rent..ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - III predavanje[ ]1173 Kb
Download datoteke (III, IV i V predavanje osnovi menadzmenta 2016.ppt)OSNOVI MENADZMENTA - III, IV i V predavanje[ ]2339 Kb
Download datoteke (ISPITNA PITANJA OSNOVI MARKETINGA 2016.doc)Osnovi marketinga - pitanja za ispit[ ]27 Kb
Download datoteke (ISPITNA PITANJA OSNOVI MENADZMENT 2016.doc)OSNOVI MENADZMENTA - pitanja za ispit[ ]31 Kb
Download datoteke (IV 16.17.18.19.20.PU.Prjk.Sth.Pfodn..ppt)EKONOMIKA PREDUZECA - IV predavanje[ ]1043 Kb
Download datoteke (Picture 001.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - III materijal za vježbe (2 str)[ ]781 Kb
Download datoteke (Picture 002.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - III materijal za vježbe (3 str)[ ]468 Kb
Download datoteke (Picture 003.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - III materijal za vježbe (1 str)[ ]633 Kb
Download datoteke (Picture 004.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - III materijal za vježbe (2 str)[ ]557 Kb
Download datoteke (Picture 011.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - materijal za vježbe (1 str)[ ]399 Kb
Download datoteke (Picture 012.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - materijal za vježbe (2 str)[ ]724 Kb
Download datoteke (Picture 013.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - materijal za vježbe (3 str)[ ]460 Kb
Download datoteke (Picture.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - III materijal za vježbe (1 str)[ ]491 Kb
Download datoteke (Pitanja za drugi kolokvijum iz Osiguranja (3).doc)Osiguranje (CŠO i FP) - PITANJA ZA II KOLOKVIJUM[ ]30 Kb
Download datoteke (Pitanja za drugi kolokvijum iz Spoljnotrgovinskog poslovanja (1).doc)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - PITANJA ZA II KOLOKVIJUM[ ]30 Kb
Download datoteke (Pitanja za prvi kolokvijum iz Osiguranja (2).doc)Osiguranje (CŠO i FP) - PITANJA ZA I KOLOKVIJUM[ ]30 Kb
Download datoteke (Pitanja za prvi kolokvijum iz Spoljnotrgovinskog poslovanja (1).doc)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - PITANJA ZA I KOLOKVIJUM[ ]31 Kb
Download datoteke (PITANJA ZA USMENE ISPITE I semestar 2016 (1).doc)KLINICKA PSIH, PSIH. RADA 1 i PSIH. MENTALNOG ZDRAVLJA - ispitna pitanja[ ]57 Kb
Download datoteke (rajna0001.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - II materijal za vježbe (1 str)[ ]146 Kb
Download datoteke (rajna0002.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - II materijal za vježbe (2 str)[ ]192 Kb
Download datoteke (rajna0003.jpg)ENGLESKI JEZIK 1 (oba smjera) - II materijal za vježbe (3 str)[ ]191 Kb
Download datoteke (rajna0004.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe (1 str)[ ]134 Kb
Download datoteke (rajna0005.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe (2 str)[ ]208 Kb
Download datoteke (rajna0006.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe (3 str)[ ]137 Kb
Download datoteke (rajna0007.jpg)ENGLESKI JEZIK 3 (svi smjerovi) - II materijal za vježbe (4 str)[ ]116 Kb
Download datoteke (STP 1.ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - I PREDAVANJE[ ]762 Kb
Download datoteke (STP 2.ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - II PREDAVANJE[ ]669 Kb
Download datoteke (STP 3 (1).ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - III Predavanje[ ]720 Kb
Download datoteke (STP 4 (1).ppt)Spoljnotrgovinsko poslovanje (CŠO i FP) - IV Predavanje[ ]676 Kb
Download datoteke (ZI Pitastd EP (1).doc)EKONOMIKA PREDUZECA - pitanja za ispit[ ]104 Kb