Ispitni rokovi

Raspored polaganja ispita za sve godine i smjerove u vanrednom (septembarskom) ispitnom roku 2020/21. godine

NAPOMENA: Prijava ispita za septembarsi ispitni rok počela je 23.08.2021. i traje do 01.09.2021. Ispite nije moguće prijaviti elektronskim putem niti na dan polaganja ispita.

Raspored polaganja ispita za sve godine i smjerove u popravnom (julskom) ispitnom roku 2020/21. godine

NAPOMENA: Prijava ispita za julski ispitni rok počela je 21.06.2021. i traje do 03.07.2021. Ispite nije moguće prijaviti elektronskim putem niti na dan polaganja ispita.

Raspored polaganja ispita za sve godine i smjerove u redovnom (junskom) ispitnom roku 2020/21. godine

Raspored polaganja ispita za sve smjerove i godine u popravnom (februarskom) ispitnom roku 2020/21. godine

Raspored polaganja ispita za sve smjerove i godine u redovnom (januarskom) ispitnom roku 2020/21. godine

Raspored polaganja ispita za sve smjerove i godine u vanrednom (septembarskom) ispitnom roku 2019/20. godine

Raspored polaganja ispita za sve godine i smjerove u popravnom (julskom) ispitnom roku 2019/20. godine

Raspored polaganja ispita za sve godine i smjerove u redovnom (junskom) ispitnom roku 2019/20. godine

Raspored polaganja ispita u februarskom (popravnom) ispitnom roku 2019/20. godine

Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku 2019/20. godine

Raspored polaganja ispita u vanrednom (septembarskom) ispitnom roku 2018/19. godine