Katedre

Na fakultetu su kao osnovne nastavno-naučne i istraživačke jedinice osnovane katedre, i to:

▪   Katedra za društvene i pravno-ekonomske nauke,

▪   Katedra za inženjersko-tehnološke i informatičke nauke,

▪   Katedra za menadžersko-marketinške i finansijske nauke.

 

ORGANIZACIONA ŠEMA


UPRAVNI ODBOR-VIJEĆE FAKULTETA

DEKAN

PRODEKAN

SARADNICI U NASTAVI

STRUČNO OSOBLJE
SEKRETARIJAT

SEKRETARIJAT ◄ ▼ ► STUDENTSKI PARLAMENT
▼ ▼
Sekretar Skupština
▼ ▼
Pravna služba Izvršni odbor
▼ ▼
Studentska služba Predsjednik SP
▼ ▼
Računovodstvo Vijeće godina
▼ ▼
Biblioteka Nadzorni odbor
▼ ▼
Pomoćno-tehničko osoblje Studentski povjerenik