Kolokvijum iz Poreskog sistema i politike, kod Prof. dr Ivana Đurkovića će se odžati u subotu 17.12.2022, od 12:00 do 12:45h.
Za kolokvijum je potrebno pripremiti gradivo zaključno sa II dijelom knjige.


PREDMETNI PROFESOR