Materijal za studente (master)

Materijal za studente svih modula, zimski semestar 2022/23

Ovdje možete preuzeti sva potrebna dokumenta vezana za postupak prijave, izrade i odbrane master rada.

Preuzmi:

UPRAVA FAKULTETA

PPoint prezentacije, informacione liste, pitanja za kolokvijume, ispitna pitanja, teme za seminarske radove, za sve studente master akademskih studija u ljetnjem semestru 2019/20. godine

Prilozi:
Download datoteke (1.2.3.Def.MSP,Pred.inv.,Proc.MSP I.ppt)MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZECA (Modul: MSP) - Predavanje (I dio)[ ]421 Kb
Download datoteke (1.2.3.Def.MSP,Pred.inv.,Proc.MSP II.ppt)MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZECA (Modul: MSP) - Predavanje (II dio)[ ]1822 Kb
Download datoteke (1.2.3.Def.MSP,Pred.inv.,Proc.MSP III.ppt)MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZECA (Modul: MSP) - Predavanje (III dio)[ ]541 Kb
Download datoteke (1.2.3.Def.MSP,Pred.inv.,Proc.MSP IV.ppt)MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZECA (Modul: MSP) - Predavanje (IV dio)[ ]1402 Kb
Download datoteke (1.2.3.Def.MSP,Pred.inv.,Proc.MSP V.ppt)MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZECA (Modul: MSP) - Predavanje (V dio)[ ]1637 Kb
Download datoteke (1.2.3.Def.MSP,Pred.inv.,Proc.MSP VI.ppt)MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZECA (Modul: MSP) - Predavanje (VI dio)[ ]1850 Kb
Download datoteke (1.2.3.Def.MSP,Pred.inv.,Proc.MSP VII.ppt)MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZECA (Modul: MSP) - Predavanje (VII dio)[ ]1441 Kb
Download datoteke (6.7.8.MSP.ppt)MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZECA (Modul: MSP) - Predavanje (VIII dio)[ ]1054 Kb
Download datoteke (9.10.11. MSP.ppt)MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZECA (Modul: MSP) - Predavanje (IX dio)[ ]886 Kb
Download datoteke (BOJANA D - Planiranje ljudskih resursa skripta- materijal za ucenje 2020.pdf)PLANIRANJE LJUDSKIH RESURSA (Modul: PP i LJR) - Skripta[ ]1579 Kb
Download datoteke (Carine i carinski sistem (MAS) - ispitna pitanja.doc)CARINE I CARINSKI SISTEM (Modul: Carine i porezi) - Ispitna pitanja[ ]38 Kb
Download datoteke (Carine i carinski sistem - pitanja za kolkvijum.doc)CARINE I CARINSKI SISTEM (Modul: Carine i porezi) - pitanja za kolokvijum[ ]35 Kb
Download datoteke (Carine i carinski sistem - SKRIPTA.pdf)CARINE I CARINSKI SISTEM (Modul: Carine i porezi) - Skripta[ ]1205 Kb
Download datoteke (Carine i carinski sistem.ppt)CARINE I CARINSKI SISTEM (Modul: Carine i porezi) - predavanja[ ]850 Kb
Download datoteke (Carinska tarifa - Predavanje 2 April 2020.pdf)CARINSKE TARIFE (Modul: Carine i porezi) - Predavanje II[ ]722 Kb
Download datoteke (CARINSKA TARIFA ISPITNA PITANJA.pdf)Carinska tarifa(Modul: Carine i porezi) - ispitna pitanja[ ]470 Kb
Download datoteke (CARINSKI INFORMACIONI SISTEMI predavanja 2.pdf) OSNOVI CARINSKOG INFORMACIONOG SISTEMA (Modul: Carine i porezi) - Predavanje II[ ]1358 Kb
Download datoteke (Carinski IS Bar pitanja za ispit 2020.pdf) OSNOVI CARINSKOG INF. SISTEMA (Modul: Carine i porezi) - Pitanja za ispit[ ]158 Kb
Download datoteke (Carinski IS Bar.pdf)OSNOVI CARINSKOG INFORMACIONOG SISTEMA (Modul: Carine i porezi) - Predavanje I[ ]2307 Kb
Download datoteke (Carinski IS skripta.docx (2).pdf) OSNOVI CARINSKOG INFORMACIONOG SISTEMA (Modul: Carine i porezi) - Skripta[ ]1640 Kb
Download datoteke (DJURKOVIC IVAN - FISKALNA EKONOMIJA.pdf)FISKALNA EKONOMIJA (Modul: MSP) - Skripta [ ]1592 Kb
Download datoteke (EKOLOGIJA - ispitna pitanja.doc)ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE (Modul: PCB) - Ispitna pitanja[ ]33 Kb
Download datoteke (EKOLOGIJA 3 - TEME ZA SEMINARSKI.doc)ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE (Modul: PCB) - Teme za seminarski rad[ ]47 Kb
Download datoteke (Ekon jav. sektora - skripta Master FPM 2020.pdf)EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA (Modul: Carine i porezi) - Skripta[ ]1721 Kb
Download datoteke (Ekon.jav. sektora,skripta Masters FPM.pdf)EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA (Modul: Carine i porezi) - Predavanje I (Skripta)[ ]658 Kb
Download datoteke (Ekonomika biznisa I dio .pdf)EKONOMIKA BIZNISA (Modul: MSP) - Skripta - I dio[ ]9714 Kb
Download datoteke (Ekonomika biznisa II dio.pdf)EKONOMIKA BIZNISA (Modul: MSP) - Skripta - II dio[ ]14518 Kb
Download datoteke (FISKALNA EKONOMIJA-SLAJDOVI.ppt)FISKALNA EKONOMIJA (Modul: MSP) - Predavanje - II blok[ ]1726 Kb
Download datoteke (FPM BAR kazneno izvrsno pravo.doc)KAZNENO-IZVRŠNO PRAVO (Modul: PCB) - Predavanja[ ]768 Kb
Download datoteke (I deo Pravo na ZZS i CG.ppt)ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE (Modul: PCB) - Predavanje I[ ]250 Kb
Download datoteke (I predavanje SOCIJALNA PSIHOLOGIJA ORGANIZACIJE.doc)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA ORGANIZACIJE (Modul: PP i ljudski resursi) -I predavanje[ ]37 Kb
Download datoteke (II DEO Pravo na ZZS i CG.ppt)ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE (Modul: PCB) - Predavanje II[ ]216 Kb
Download datoteke (II predavanje Socijalna psihologija organizacije.doc)SOCIJALNA PSIHOLOGIJA ORGANIZACIJE (Modul: PP i ljudski resursi) - II predavanje[ ]47 Kb
Download datoteke (III predavanje iz predmeta SOCIJALNA PSIHOLOGIJA ORGANIZACIJE.doc)SOCIJALNA PSIH. ORGANIZACIJE (Modul: PP i ljudski resursi) - III predavanje[ ]40 Kb
Download datoteke (ISPITNAPITANJA IZ PREDMETA ORGANIZOVANI KRIMINALITET.doc)ORGANIZOVANI KRIMINALITET (Modul: PCB) - Ispitna pitanja[ ]28 Kb
Download datoteke (IV predavanje SOCIJALNA PSIHOLOGIJA ORGANIZACIJE.doc)SOCIJALNA PSIH. ORGANIZACIJE (Modul: PP i ljudski resursi) - IV predavanje[ ]42 Kb
Download datoteke (Izabrani materijal za predmet Teorijske osnove menadzmenta ljudskih resursa MAS.)TEORIJSKE OSNOVE MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA (Modul: PP I LJR) - Izabrani mate[ ]948 Kb
Download datoteke (Medjunarodni transport robe - master studije FPM Bar 2020.pdf)MEDJUNARODNI TRANSPORT, ŠPEDICIJA I OSIGURANJE (Modul: Carine i porezi) - I Pred[ ]690 Kb
Download datoteke (MEDJUNARODNI TRANSPORT, SPEDICIJA I OSIGURANJE - PREDAVANJA 2  i 3.pdf)MEDJUNARODNI TRANSPORT, ŠPED. I OSIG. (Modul: Carine i porezi) - II i III Pred[ ]754 Kb
Download datoteke (MEDJUNARODNI TRANSPORT, SPEDICIJA I OSIGURANJE ISPITNA PITANJA Maj 2020.pdf)Me?unarodni tranport, sped. i osig. (Modul: Carine i porezi) - ispitna pitanja[ ]545 Kb
Download datoteke (Medjunarodni transport, spedicija i osiguranje skripta Master FPM Bar.pdf)MEDJUNARODNI TRANSPORT, ŠPED. I OSIGURANJE (Modul: Carine i porezi) - Skripta[ ]1970 Kb
Download datoteke (Medjunarodno poslovno finaniranje MSP - I dio.pdf)MEDJUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE MSP (Modul: MSP) - Skripta - I dio[ ]147 Kb
Download datoteke (Medjunarodno poslovno finansiranje MSP - II dio.pdf)MEDJUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE MSP (Modul: MSP) - Skripta - II dio[ ]2836 Kb
Download datoteke (Obavjestenje za studente  master studija koji slusaju predmet.doc)NACIONALNI SISTEMI BEZBJEDNOSTI (Modul: PCB) - Obavještenje za studente[ ]25 Kb
Download datoteke (oRG KRIMINAL BAR (2) (1).ppt)ORGANIZOVANI KRIMINALITET (Modul: PCB) - Predavanje - I dio[ ]308 Kb
Download datoteke (ORG. KRIM 3.ppt)ORGANIZOVANI KRIMINALITET (Modul: PCB) - Predavanje - II dio[ ]831 Kb
Download datoteke (PITANJA za kazneno izvrsno pravo.doc)KAZNENO-IZVRŠNO PRAVO (Modul: PCB) - Ispitna pitanja[ ]35 Kb
Download datoteke (Poslovno planiranje MAS.ppt)POSLOVNO PLANIRANJE (Modul: MSP) - Predavanje I[ ]315 Kb
Download datoteke (PRIJAVA TEME MASTER RADA FPM 08 04 2020.doc)PRIJAVA TEME MASTER RADA (formular) - svi moduli[ ]49 Kb
Download datoteke (PRIVREDNI - I DIO - svedok i posebne dokazne radnje zkp.doc)PRIVREDNI KRIMINALITET (Modul: PCB) - I DIO[ ]121 Kb
Download datoteke (PRIVREDNI - II DIO - krivicna dela falsifikovanja.pdf)PRIVREDNI KRIMINALITET (Modul: PCB) - II DIO (1)[ ]8952 Kb
Download datoteke (PRIVREDNI - II DIO - opSti pojam krivicnog dela u krivicnom zakoniku.pdf)PRIVREDNI KRIMINALITET (Modul: PCB) - II DIO (2)[ ]6720 Kb
Download datoteke (PRIVREDNI - II DIO - stecajna krivicna dela.pdf)PRIVREDNI KRIMINALITET (Modul: PCB) - II DIO (3)[ ]6919 Kb
Download datoteke (PRIVREDNI - III DIO - krivicnopravni aspekt borbe protiv korupcije.pdf)PRIVREDNI KRIMINALITET (Modul: PCB) - III DIO[ ]11457 Kb
Download datoteke (PRIVREDNI - IV DIO - odgovornost pravnog lica za krivicno delo.pdf)PRIVREDNI KRIMINALITET (Modul: PCB) - IV DIO[ ]3666 Kb
Download datoteke (privredni kriminalitet FPM BAR pitanja - DOPUNA - IV-2.doc)PRIVREDNI KRIMINALITET (Modul: PCB) - IV DIO (2)[ ]46 Kb
Download datoteke (privredni kriminalitet FPM BAR pitanja za ispit.doc)PRIVREDNI KRIMINALITET (Modul: PCB) - Ispitna pitanja[ ]35 Kb
Download datoteke (PRIVRENI KRIMINALITET -FPM BAR drugi deo.doc)PRIVREDNI KRIMINALITET (Modul: PCB) - V DIO[ ]113 Kb
Download datoteke (Seminarski radovi Ekonomika biznisa 2019 20.doc)EKONOMIKA BIZNISA (Modul: MSP) - Teme za seminarski rad[ ]33 Kb
Download datoteke (Seminarski radovi Menadzment MSP 2019 20.doc)MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZECA (Modul: MSP) - Teme za seminarski rad[ ]36 Kb
Download datoteke (Sistem nacionalne bezbjednosti-ispitna pitanja.doc)NACIONALNI SISTEMI BEZBJEDNOSTI (Modul: PCB) - Ispitna pitanja[ ]26 Kb
Download datoteke (Sistem nacionalne bezbjednosti-teme za sem radove.doc)NACIONALNI SISTEMI BEZBJEDNOSTI (Modul: PCB) - Teme za seminarske radove[ ]27 Kb
Download datoteke (Sistemi nacionalne bezbj-prezentacije.ppt)NACIONALNI SISTEMI BEZBJEDNOSTI (Modul: PCB) - Predavanje I[ ]1024 Kb
Download datoteke (SISTEMI NACIONALNE BEZBJEDNOSTI-teme za studiju slucaja.doc)NACIONALNI SISTEMI BEZBJEDNOSTI (Modul: PCB) - Teme za studiju slucaja[ ]24 Kb
Download datoteke (SLAJDOVI MEDJUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE.ppt)MEDJUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE MSP (Modul: MSP) - Predavanje - II blok[ ]2653 Kb
Download datoteke (STRATESKI MENADMENT LJR I DIO.pdf)STRATEŠKI MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (Modul: PP I LJR) - Skripta (I dio)[ ]11744 Kb
Download datoteke (STRATESKI MENADZMENT LJR II DIO.pdf)STRATEŠKI MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (Modul: PP I LJR) - Skripta (II dio)[ ]14124 Kb
Download datoteke (TEME ZA SEMINARSKI RAD-MEDJUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE.pdf)MEDJUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE MSP (Modul: MSP) - Teme za seminarski rad[ ]207 Kb
Download datoteke (teme za seminarski SOCIJALNA PSIHOLOGORGANIZACIJE.doc)SOCIJALNA PSIH. ORGANIZACIJE (Modul: PP i ljudski resursi) - teme za seminarske [ ]23 Kb
Download datoteke (TEME ZA SEMINARSKIRAD-FISKALNA EKONOMIJA.pdf)FISKALNA EKONOMIJA (Modul: MSP) - Teme za seminarski rad[ ]235 Kb
Download datoteke (UPUTSTVO ZA IZRADU STUDIJE SLUCAJA.doc)NACIONALNI SISTEMI BEZBJEDNOSTI (Modul: PCB) - UPUTSTVO za studiju slucaja[ ]31 Kb
Download datoteke (Uvodno pred 1 ULJ.ppt)UVOD U MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (Modul: PP I LJR) - Predavanje - II blok[ ]709 Kb