Predavanja iz predmeta Pravo na zdravu životnu sredinu u međunarodnom pravu i pravu CG, kod Prof. dr Borisa Krševa, planirana su za subotu 25.04.2020. godine u terminu: 15:00-18:00 h.

PREDMETNI PROFESOR