Predavanja iz predmeta Zaštita životne sredine u međunarodnom pravu i pravu CG, kod Prof. dr Borisa Krševa, zakazana su za petak 03.04.2020. godine u terminu: 15:00-18:00 h.

PREDMETNI PROFESOR