Predavanja iz predmeta Organizovani kriminalitet kod Prof. dr Mila Boškovića, održaće se 18.11.2019. (ponedjeljak) u terminu: 17:00 - 19:30 h.

PREDMETNI PROFESOR