Predavanja iz predmeta Upravljanje malim i srednjim preduzećima i Upravljanje intelektualnim kapitalom u malim i srednjim preduzećima kod Prof. dr Darka Lacmanovića, održaće se 14.11.2019. (četvrtak), u terminima: 09:00 - 11:30 h, odnosno 11:30 - 14:00 h.

UPRAVA FAKULTETA