■ Fakultet za poslovni menadžment u Baru  za vrijeme Dana nezavisnosti Crne Gore,  neće raditi: od 20.05.2019. do 22.05.2019. godine.

■ Prvi radni dan poslije praznika je četvrtak - 23.05.2019. godine.

UPRAVA FAKULTETA