Materijal za studente (spec)

Materijal za pripremu ispita i ispitna pitanja - zimski semestar 2019/20. godine

Prilozi:
Download datoteke (4.5. Upravlj.posl.funk.uMSP,Izbor loka.MSP.ppt)Upravljanje MSP - II predavanje[ ]1471 Kb

Materijal za pripremu kolokvijuma i ispita, za sve smjerove - ljetnji semestar 2018/19

Ispitna pitanja i pitanja za kolokvijume - ljetnji semestar 2017/18

Materijal za studente /za sve smjerove/ - ljetnji semestar 2016/17

Spisak tema za smjer MSP