Obavještavamo studente, koji su za vrijeme septembarskog ispitnog roka 2018. godine boravili u inostranstvu po Programu "Work & Travel”, o odluci Vijeća Fakulteta, da će se u periodu od 01.11.2018. do 03.11.2018. godine organizovati ispitni rok.

Studenti koji su prethodno podnijeli zahtjev za navedeni ispitni rok, dužni su prijaviti ispite najkasnije do 20.10.2018. godine, platiti propisanu naknadu i priložiti fotokopiju pasoša.

UPRAVA FAKULTETA