Obavještavamo Vas da je objavljen konkurs za CEEPUS stipendije za zimski semestar 2017/18. godine.
Konkurs za prijavljivanje u okviru formiranih CEEPUS mreza je otvoren do 15.juna, nakon čega ce biti otvoren konkurs za tzv. freemovere.
Konkurs za CEEPUS stipendije za ljetnji semestar 2017/18. bice otvoren u oktobru.
Elektronske prijave se vrše preko sajta www.ceepus.info , gdje se mogu naći detaljne informacije o programu i lista CEEPUS mreza, koje su odobrene u akademskoj 2017/18.godini.