Obavještenja

● OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE DA FAKULTET ZA VRIJEME NOVOGODIŠNJIH I VJERSKIH PRAZNIKA NEĆE RADITI OD 29.12.2018. (Subota) DO 08.01.2019. (Utorak).

● PRVI RADNI DAN POSLIJE PRAZNIKA JE 09.01.2019. GODINE (Srijeda).

UPRAVA FAKULTETA

Prijava ispita za januarski (redovni) ispitni rok traje od 17.12.2018. do 26.12.2018. godne.

Pravo na prijavu ispita imaju studenti koji su izmirili finansijske obaveze za zimski semestar prema Fakultetu, predviđene Ugovorom o studiranju (3 rate školarine - za studente osnovnih akademskih studija, odnosno 5 rata školarine - za studente postdiplomskih specijalističkih studija).

Za prijavu ispita potrebno je:

  • imati uplaćenu polovinu od ukupnog iznosa školarine,
  • uplatiti 12 €  za ovjeru zimskog semestra,
  • uplatiti 5 €  po ispitu,
  • popuniti ispitnu prijavu za svaki predmet koji se prijavljuje pojedinačno (prijave se dobijaju u studentskoj službi) i
  • dostaviti indeks na uvid.

ŽIRO-RAČUN: 510 – 8482 – 08

** Raspored polaganja ispita u januarskom (redovnom) ispitnom roku 2018/19. godine se nalazi na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavaju se studenti II godine studija (Poslovna psihologija) da je došlo do izmjene u rasporedu nastave za XII nedjelju predavanja /10.12. - 15.12.2018/.

Detaljnije možete pogledati u rasporedu.

UPRAVA FAKULTETA

Na osnovu člana 53 Statuta Fakulteta za poslovni menadžment u Baru, Vijeće Fakulteta na  sjednici održanoj dana 04. decembra 2018. godine, donosi

 

O  D  L  U  K  U

o sprovođenju akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2018/2019. godinu-zimski semestar

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se sprovođenje akademskog Kalendara nastavnih aktivnosti za studijsku 2018/2019. godinu-zimski semestar, kako slijedi:

 

I - Završetak zimskog semestra studijske 2018/2019. godine: subota, 22.12.2018. godine.

1. Prijava ispita za januarski ispitni rok 2019. godine

● od 17.12.2018. do 26.12.2018. godine.

1.1. Januarski ispitni rok 2019. godine:

● od 15.01.2019. do 26.01.2019. godine.

 

2. Prijava ispita za februarski ( popravni ) ispitni rok 2019. godine:

● od 28.01.2019. do 02.02.2019. godine.

2.1. Februarski ( popravni ) ispitni rok 2019. godine:

● od 12.02.2019. do 23.02.2019. godine.

 

II - Početak ljetnjeg semestra studijske 2018/2019. godine: 27.02.2019. godine.

Završetak ljetnjeg semestra studijske 2018/2019. godine: 25.05.2019. godine.

Član 2

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA,

Prof.  dr Milenko Radoman

Obavještavaju se studenti I, II i III godine studija (smjer Poslovna psihologija) da se sva predavanja kod Doc. dr Borislava Marića zakazana za period: 04.12. - 07.12.2018. odlažu za period: 24.12. - 26.12.2018. godine.

Detaljnije možete pogledati ovdje:

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT BAR I DRUGA ZAINTERESOVANA LICA, DA FAKULTET NEĆE RADITI U SUBOTU 10.11.2018. GODINE.

UPRAVA FAKULTETA

Obavještavaju se studenti I godine studija (opšti smjer) da je došlo do izmjene u rasporedu nastave za VIII nedjelju predavanja /12.11. - 17.11.2018./.

Detaljnije možete pogledati u rasporedu.

UPRAVA FAKULTETA

U srijedu 14.11.2018. sa početkom u 11 h, održaće se predavanje kod Prof. dr Miodraga Savovića na temu: "Uticaj internet medija na politički život društva i države".

Obavezno je prisustvo studenata svih nivoa studija i smjerova.

UPRAVA FAKULTETA

I KOLOKVIJUM iz predmeta ENGLESKI JEZIK 3, zakazan za 06.11. (utorak) odlaže se za 13.11. (utorak) po sledećem rasporedu: 13:30 - 14:15 h - I grupa, 14:15 - 15:00 h - II grupa.

PREDMETNI PROFESOR

OBAVJEŠTAVAMO DIPLOMIRANE STUDENTE FAKULTETA ZA POSLOVNI MENADŽMENT U BARU DA OD 16.OKTOBRA 2018. GODINE POČINJE APLICIRANJE ZA PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA.

PRAVO DA APLICIRAJU NA OVAJ PROGRAM IMAJU:

  1. DIPLOMIRANI STUDENTI KOJI IMAJU MINIMUM BACHELOR DIPLOMU (ZAVRŠENE OSNOVNE STUDIJE: 180 ECTS);
  2. DA SU KANDIDATI PRIJAVLJENI NA ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE;

● FAKULTET ĆE NA OSNOVU PODATAKA IZ KNJIGE DIPLOMIRANIH STUDENATA OTPOČETI SA UNOSOM PODATAKA 16.10.2018. GODINE, VEĆ OD 10:00 h, ODNOSNO KADA APLIKACIJA ZA UNOS PODATAKA O DIPLOMIRANIM STUDENTIMA BUDE DOSTUPNA.

● KANDIDATI KOJI APLICIRAJU, PROCJEČNU OCJENU IZ JAVNE ISPRAVE KOJA IM JE IZDATA (UVJERENJE O ZAVRŠENIM STUDIJAMA, DIPLOMA/DODATAK DIPLOME), UNOSE NA DRUGU DECIMALU (NA PRIMJER: PROSJEČNA OCJENA 7.3528, KOD APLICIRANJA UNOSI SE KAO 7.35, ŠTO ZNAČI ZAOKRUŽIVANJE NA DRUGU DECIMALU, ILI DRUGI PRIMJER: 7.3557, ZAOKRUŽUJE SE NA 7.36).

● TAKOĐE, BROJ INDEKSA SE UNOSI KAO, NA PRIMJER, 042/13, A NE KAO 42/13.

● ZA SVE NEJASNOĆE ILI PROBLEME KOD APLICIRANJA, A KOJE SU NAVEDENE U OVOM OBAVJEŠTENJU, MOŽETE SE JAVITI NA BROJ: 030 303 553 ILI 067 225 285.

KONTAKTI:

ADMINISTRATORI PORTALA  eUPRAVE

( za sva tehnička pitanja i eventualne probleme prilikom elektronskog prijavljivanja)

e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli ; tel. 020 234 851;

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE

Zdenka Ivanović, tel. 020 405 204; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

UPRAVA ZA KADROVE

Anita Ljucović, tel. 020 202-291; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Biljana Petrović-Nedović, tel. 020 202 291; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

MINISTARSTVO PROSVJETE

Biljana Mišović, e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

Milica Žižić, tel. 020 410 193; e-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

 

BAR, 15.10.2018.

UPRAVA FAKULTETA

 

Obavještavamo studente, koji su za vrijeme septembarskog ispitnog roka 2018. godine boravili u inostranstvu po Programu "Work & Travel”, o odluci Vijeća Fakulteta, da će se u periodu od 01.11.2018. do 03.11.2018. godine organizovati ispitni rok.

Studenti koji su prethodno podnijeli zahtjev za navedeni ispitni rok, dužni su prijaviti ispite najkasnije do 20.10.2018. godine, platiti propisanu naknadu i priložiti fotokopiju pasoša.

UPRAVA FAKULTETA